home-banner
ההרשמה לחוגי המרכז האזורי למדעים ולטכנולוגיה 'תפוח פיס' עמק חפר לשנת תשפ"א נפתחת
תפוח הפיס מוביל מדי שנה תוכניות ייחודיות שמתקיימות במרכז עצמו ומחוצה לו - בשלוחות בתי הספר ובגנים. תוכניות תפוח הפיס פותחות בפני בני נוער וילדים שוחרי מדע וטכנולוגיה דלת לעולם המחר בסביבת למידה חדשנית, מודרנית, איכותית וחווייתית.
גם השנה צפויות לכם תוכניות, שפועלות בהצלחה כבר שנים רבות, וגם תוכניות חדשות, וכולן מותאמות להתפתחות הטכנולוגית של המאה ה-21.

מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א

במרכז תפוח הפיס נערכים לפתיחת השנה החדשה מתוך מודעות לסמני השאלה הרבים שמרחפים מעל ראשנו, ונערכים בהתאם ללמידה במודלים היברידיים - למידה פיזית במרכז תפוח הפיס ומחוצה לו, וכן באמצעים מקוונים.

מצפים ונרגשים לקראת פתיחת שנת הלימודים, ומקווים לשוב לשגרה במהרה.

בינתיים, מזמינים אתכם לשמור איתנו על קשר דרך הדף העסקי שלנו
המרכז האזורי למדעים ולטכנולוגיה 'תפוח פיס' עמק חפר מוביל תוכניות ייחודיות שמתקיימות במרכז עצמו ומחוצה לו - בשלוחות בתי הספר ובגנים. תוכניות תפוח הפיס פותחות בפני בני נוער וילדים שוחרי מדע וטכנולוגיה דלת לעולם המחר בסביבת למידה חדשנית, מודרנית, איכותית וחווייתית.
אודות המרכז >>

על שלושה תפוחים ששינו את העולם ועל תפוח נוסף, התפוח רביעי שצומח אצלנו במרכז...

התפוח הראשון מופיע בסיפור גן אדם, ובזכותו קיבלנו את הדעת.
התפוח השני נפל על ראשו של ניוטון, ונוצרה תיאוריה פיזיקלית חדשה.
התפוח השלישי הוא של סטיב ג'ובס, שהביא לעלם את אפל.
והתפוח הרביעי צומח אצלנו במרכז תפוח הפיס...

רובוטיקה

בתפוח הפיס צומחות נבחרות הרובוטיקה הצעירות של עמק חפר מגיל הגן ועד לנבחרות המייצגות את עמק חפר וישראל בעולם בתחרויות FIRST

פעילות לקהילה

המרכז מציע פעילות קהילתית נרחבת, שמנגישה סביבה לימודית חדשנית, איכותית וחווייתית, הפותחת עבור הדור הצעיר את הדלת למקצועות המחר. באמצעות פעילויות הנגזרות מעולם הטכנולוגיות המתקדמות ומעולם הרובוטיקה, באמצעות צוות מדריכים מקצועי, באמצעות מעבדות מתקדמות ובזכות פתיחות גדולה לחשוף את הילדים לעולם שנמצא בחוץ.

חינוך פורמלי

במסגרת שעות הבוקר מתקיימים במרכז תפוח הפיס לימודים בתחומים של מדעים וטכנולוגיה לתלמידי קריית חינוך ע"ש דוד בן-גוריון ופעילויות שישי מדע לבתי הספר היסודיים.