תלמידי התיכון וחטיבת הביניים לומדים במרכז תפוח הפיס

במסגרת שעות הבוקר מתקיימים במרכז לימודים מגוונים בתחומים של מדעים וטכנולוגיה לתלמידי קריית חינוך ע"ש דוד בן-גוריון ובנוסף פעילויות שישי מדע לבתי הספר היסודיים.

מקצועות מדע וטכנולוגיה לתלמידי התיכון והחטיבה

המרכז מזמן סביבת לימודים מתקדמת לתלמידי התיכון והחטיבה, שבמסגרתם לומדים התלמידים בהנחיית מורים מקצועיים: ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, ביו-טכנולוגיה ומדעים.
בנוסף, במסגרת לימודי הבוקר נחשפים התלמידים לסדנאות, לפעילויות ולהרצאות בתחומים שנמצאים בחזית עולם המדע והטכנולוגיה. פעילויות בנושאים מגוונים, כמו: אסטרונומיה, חלל, מדעים, עבודות חקר ועוד.

 

שישי מדע

במעבדות של המרכז נערכות בימי שישי פעילויות מדע ייחודיות עבור תלמידי בתי הספר היסודיים מעמק חפר, אשר מגיעים למרכז ונחשפים למגוון תוכניות בתחומי לימוד אטרקטיביים. הלמידה נעשית בסטנדרט גבוה, ונתמכת בסביבת לימודים מתקדמת של מעבדות משוכללות המספקות לתלמידים את התנאים הדרושים להכרת תופעות, חקירתן, ומאפשרות קיום פעילות לימודית המשלבת הפעלה ניסויית ומעבדתית, שהיא חלק אינטגרלי מתהליך הלמידה.
התלמידים נחשפים לתופעות ותהליכים, כמו; תופעות מדעיות של החזרת אור ושבירת אור, תהליכים כימיים של היווצרות חומרים בטבע ובתעשייה, חשיפה לעולם של הצומח והקשר לעולם הרפואה ועוד.